Prostranstvo kak bazovaya kategoriya mirovospriyatiya: Yazykovaya kartina mira 49,00 EUR*